Πρόγραμμα Λειτουργικής Ζωής Άγιου Δωδεκαήμερου 2015 - 2016

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Ιούλιος - Αύγουστος 2015

Μάιος - Ιούνιος 2015

Τριώδιο - Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2015

Μεγάλη Εβδομάδα - Διακαινήσιμος Εβδομάδα 2015

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015