Πρόγραμμα Λειτουργικής Ζωής Αγίου Δωδεκαημέρου 2018-2019

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018

Ιούλιος - Αύγουστος 2018

Μάιος - Ιούνιος 2018

Μεγάλη Εβδομάδα - Διακαινήσιμος Εβδομάδα 2018

Τριώδιον - Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2018

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018