Πρόγραμμα Λειτουργικής Ζωής Αγίου Δωδεκαήμερου 2019 - 2020

Νοέμβριος Δεκέμβριος 2019

Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2019

Ιούλιος Αύγουστος 2019

Μάιος Ιούνιος 2019

Μεγάλη Εβδομάδα 2019

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2019

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019