Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013

Ιούλιος - Άυγουστος 2013

Μεγάλη Εβδομάδα - Πάσχα 2013

Κατανυκτικοί Εσπερινοί – Ομιλητές 2013

Τριώδιο – Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2013

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013