Δελτίο Τύπου

Το μυστήριο της Ιεροσύνης είναι ασύγκριτο και ατίμητο δώρο του Κυρίου που προσφέρεται «δωρεάν» ως χάρισμα. Το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται και ενδύει τους ατελείς ανθρώπους με την Χάρη της Ιεροσύνης, για να τελούν τα μεγαλεία του Θεού. Η ενορίας έζησε εντόνως τις προηγούμενες ημέρες αυτήν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος σε ένα από τα μέλη […]